Norsk Monitor

I denne testen skal vi analysere resultatene i forhold til hvilke syn du har på tilværelsen, sosiale forhold og enkelte samfunnsspørsmål. For å måle ditt syn på slike ting, skal du svare på noen påstander, og for hver av disse ønsker vi å vite hvor enig eller uenig du er i den påstanden. Altså, er du helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig i følgende påstander:
Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig
1. Jeg er alltid opptatt av å leve sunt, og å holde meg i god fysisk form.
2. Bare fordi det er spennende og risikofylt, liker jeg av og til å gjøre ting som er farlig eller forbudt
3. Jeg er mer opptatt av hvor godt mat smaker, enn av hvor sunn den er
4. Jeg savner en del materielle goder for å kunne leve slik jeg ønsker
5. Det gamle og velprøvde er som regel bedre enn nymotens påfunn
6. Jeg vil heller bruke penger på ting jeg kan ha glede av lenge enn på kortvarige gleder som ferie, restaurantbesøk o.l.
7. Jeg kjøper gjerne på avbetaling
8. Vi bør løse problemene i vårt eget land før vi bruker penger på å hjelpe folk i andre land
9. Det finnes mange meninger som aldri burde bli tillatt framført i radio og fjernsyn
10. Jeg er villig til å gi avkall på varer og tjenester jeg nå bruker, hvis jeg med det kunne bidra til å bevare våre natur-ressurser.
Vis resultat i diagram
Når du trykker på knappen, vil verdikartet komme opp med en markering for hvor du havner i det norske kulturlandskapet.